Galgo Save Belgium

Galgo Save Adoptiemenu Actueel Help Ons Onze Projecten

 

DOSSIER OLIVENZA 2010

We kennen de waarheid over de Perrara Provinciale de la Diputación de Badajoz in Olivenza al en … de sluiting is noodzakelijk.

Inleiding

Vorig jaar heeft de FEPAEX, Federación de Protectoras de Animales de Extremadura een campagne opgestart, getiteld “WIJ WILLEN DE WAARHEID KENNEN OVER DE PERRERA-DODINGSSTATION PROVINCIALE DE LA DIPUTACION DE BADAJOZ IN OLIVENZA”

Deze campagne was absoluut noodzakelijk, na de vele vruchteloze pogingen om de Provincie Bajadoz en het Departement van Landbouw aan te zetten hun verantwoordelijkheid op te nemen en een eind te maken aan de gruwel van deze Perrera.

Op 26 mei 2009 hebben we klacht ingediend tegen dit bedrijf, voorheen de INFINSA SL, onder leiding van “Manuela Pablo Díaz” na de getuigenissen die we gekregen hebben van de Dienst voor het Ophalen van Zwerfhonden van de Provincie Bajadoz over de levensvoorwaarden, de adoptie en de dood van dieren die in voornoemd bedrijf terecht kwamen.

Na een inspectie door het Departement van Landbouw in juli 2009 waren zowel de installaties als hun werking conform de gangbare normen verklaard. Er restte ons alleen maar te wachten op de uitspraak van Justitie.

Alle ondernomen stappen zijn na te lezen in het Dossier Olivenza 2009.

In mei 2010 hebben we het Arrest van de Provinciale Gerechtszitting van Bajadoz ontvangen, met als uitspraak de “voorlopige” schorsing van de zaak wegens gebrek aan bewijs.

Geconfronteerd met deze beslissing en de klachten die bleven binnenstromen (bijvoorbeeld 3 grote honden die een kleinere hond aan het opeten waren) hebben we onze moed in beide handen genomen en we hebben een follow-up gemaakt van de honden die tussen 27/05/2010 en 17/06/2010 door het gemeentebestuur “ondergebracht” werden in Olivenza.

De ervaring was afgrijselijk, wij willen trouwens alle vrijwilligers danken voor hun deelname die, behalve zeer onaangenaam, in sommige gevallen ook traumatiserend is geweest.

 

We hebben 10 honden gered, allemaal uitermate verzwakt (extreme ondervoeding), bovenop nog andere ziektes.

Jammer genoeg hebben 3 honden het niet gehaald … In de volgende hoofdstukken van het DOSSIER OLIVENZA 2010, zullen we jullie uitgebreidere informatie geven over deze follow-up en de gruwel die we meegemaakt hebben:de manier waarop de dieren opgesloten zijn tot hun dood of tot de euthanasie, de omstandigheden waarin ze moeten overleven, het volledige gebrek aan verzorging en veterinaire zorgen en de honger die ze lijden.

Dit dossier is gestart en zal volgende onderwerpen behandelen:

  1. het pervers, ondoeltreffend, duur en onethisch systeem van de administratie voor het ophalen en plaatsen van honden tot hun dood, die op een onverantwoorde manier door hun eigenaars achtergelaten werden, in de Provincie Bajadoz.

  2. De werking van de Ophaaldienst (voor verlaten honden) van de Provincie Bajadoz.

  3. De werking van de Perrera-Dodingstation van Olivenza.

  4. De follow-up dan de FEPAEX: onze 10 geredde dieren, en nog andere dieren die we gered hebben.

  5. De perrera vóór de follow-up van de FEPAEX.

  6. De verantwoordelijkheid van de eigenaars die hun dieren achterlaten.

  7. De verantwoordelijkheid van de gemeente en het gemeentebestuur.

  8. De verantwoordelijkheid van het Departement van Landbouw.

16 juni laatstleden hebben we opnieuw het privé-bedrijf dat deze Perrera van de Provincie Bajadoz beheert, aangeklaagd voor DIERENMISHANDELING, evenals de verantwoordelijke dierenarts die dit toegelaten heeft.

Nu vragen we de SLUITING VAN DE INSTALLATIES als preventieve maatregel en we voegen er als bewijs het dierenartsrapport van de 10 door FEPAEX geredde honden bij. Op deze manier hopen we dat het klachtendossier dat we vorig jaar ingediend hebben, opnieuw geopend zal worden en dat gerechtigheid zal geschieden.

Wij willen vanaf nu dat de mensen van Extremadura DE VOLLEDIGE WAARHEID kennen over deze gemeentelijke Perrera, die wij al beschouwen als een centrum van foltering en uitroeiing, zodat diegene die een dier in zulke mishandeling achterlaat, voortaan nooit meer kan ontkennen niet op de hoogte te zijn van de hel waarnaar hij het dier stuurt.
 

Als voorbeeld tonen we u Xonca :

Dit is Xonca op 27/05/2010, de eerste dag dat we haar in de perrera gezien hebben:

 

(Klik hier =>  Xonca ) om te zien hoe ze was op de dag van haar redding op 08/06/2010 en hoe ze nu is.

Eenmaal afgerond, hopen we dat dit Dossier Olivenza 2010 de mensen van Extremadura in staat stelt de ogen te openen voor de slechte behandeling die de verlaten dieren in Bajadoz moeten ondergaan.

Terwijl de FEPAEX er alles aan doet om de eigenaars bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor hun dieren, maakt de administratie van de Provincie Badajoz het onverantwoord achterlaten van honden door hun eigenaars juist gemakkelijker en ze houdt met ons geld een duur, ondoeltreffend en onethisch systeem van dierenophaling en schandelijke opsluiting van honden tot ze sterven, in stand; een ingebakken systeem in de perrera van de gemeente Olivenza. Dus alstublieft … Genoeg…

VOOR DE ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE PERRERA-SLACHTPLAATS-DODINGSSTATION VAN OLIVENZA

We houden jullie op de hoogte…


www.fepaex.org

 

De geredde honden uit de perrera Olivenza, voor en na

Zij verblijven bij Spaanse opvanggezinnen.

ps: Niet alle geredde honden zijn opgenomen in het dossier Olivenza 2010, we hebben ook niet van alle honden foto's ontvangen.

 

LIVE, ruwharig galgo (geadopteerd in België)

Live tijdens zijn verblijf  in de dierenkliniek, zijn leven heeft aan een zijde draadje gehangen.

Live bij zijn opvanggezin.

 

TURKA (ter adoptie)

Turka net uit de perrera gered.

 

Turka nu, na de zeer goede zorgen van de dierenarts en haar opvanggezin.

 

CALA  (geadopteerd in Italië)

Een vrolijke Cala !

 

CAROLINA  (ter adoptie)

Carolina samen met Grisa in de perrera

Carolina in haar opvanggezin.

 

GRISA

(geadopteerd door een lid van het Galgo Save Team in België )

Eerste foto van Grisa in de perrera, ze was geen grijze galga, maar een witte , zo vuil zag ze !

       Grisa tijdens haar verblijf in de dierenkliniek, ze was er zeer ernstig aan toe.                               Ook voor haar leven werd dagenlang gevreesd.

Grisa nu, in een zacht mandje bij haar opvanggezin

LAURITA (galgo-mix)

Laurita net uit de perrea , helemaal uitgeput

Laurita en Xonca

 

XONCA, podenco (geadopteerd in Duitsland)

 

FRIDA (geadopteerd in Badajoz)

 

OLI

Oli in de perrera

Met Oli gaat het nog steeds niet goed, hij vecht nog elke dag om te overleven. Hopelijk haalt hij het.

 

LULU (overleden )

Lulu heeft hard gevochten maar haar interne verwondingen waren te ernstig.

 

PIKOLO, galgo-mix pup is overleden

Pikolo in de dierenkliniek, voor hem kwam alle hulp te laat, hij was te zwak.

 

Galgo Save Belgium wil alle dierenartsen, vrijwilligers, opvanggezinnen in Spanje bedanken voor hun prachtig werk voor deze honden.   Wij steunen Fepeax in hun strijd om deze vreselijke perrera te sluiten.

 

 

 © Copyright vzw Scooby-Belgium, Galgo Save Belgium asbl

  www.galgosavebelgium.be   All Rights Reserved. 2008