Galgo Save Belgium

Galgo Save Adoptiemenu Actueel Help Ons Onze Projecten

 

Hallo,

Ik schrijf u om uw hulp te vragen.

Ik weet dat wij allemaal overbelast zijn, zeker nu het jachtseizoen gaat beginnen en elke week komen wij situaties tegen waar wij dringend hulp moeten bieden, maar wat ik nu meemaak moet ik u vertellen.

 

 

Het gaat om een wijk in Sevilla waar de zigeuners in een soort krottenwijk verblijven met barakken gemaakt van allerlei materiaal en waar zij honderden beesten houden.  Vooral galgos en podencos die getest moeten worden of zij geschikt zijn voor de jacht en voor zover zij dan daarvoor gebruikt zullen worden.

 

 

Nu is het zo dat die zigeuners een dergelijke barak moeten huren en maandelijks huur moeten betalen aan de eigenaar.

Eén van die zigeuners heeft voor twee maanden een barak gehuurd waar hij 25 honden in hield.  Nu is hij met de noorderzon vertrokken en hij betaalt niet meer.  De honden heeft hij gewoon achtergelaten.  Woensdag (3/11) moet de huur weer betaald worden en de eigenaar heeft besloten om alle honden te doden zodat hij de barak opnieuw kan verhuren.

 

Er is een man die in de buurt woont en die de honden eten geeft met wat hij aan overschotten uit de lokale supermarkt kan krijgen.  De honden zijn in leven dankzij deze man.

AUB, als er één of meerdere organisatie(s) is(zijn) die enkele van de honden zouden kunnen opvangen, dan zullen wij ervoor zorgen dat ze uit de barak gered worden en verplaatst kunnen worden.  Wij kunnen onze ogen hiervoor niet sluiten.  Wij hebben er drie uitgehaald, maar zonder asiel kunnen wij er niet meer opnemen.

Hartelijk dank.

Dank u voor uw antwoord op rescate.chabolas@gmail.com

Isa

 

Galgo Save belgium heeft 500 € gestort voor de redding van deze 3 galgos evenals alle andere honden.  Voor de 3 galgos zullen wij een adoptiegezin zoeken.

Wensen jullie deze honden ook te steunen, elke gift is welkom.

Fundación Benjamín Mehnert

IBAN:  ES33 2038 9897 1760 0006 8503

BIC:   CAHMESMMXXX

 of op het rekeningnummer van Galgo Save Belgium  068-2442792-68

met vermelding van " honden FBM"

BEDANKT !!!

 

 © Copyright vzw Scooby-Belgium, Galgo Save Belgium asbl

  www.galgosavebelgium.be   All Rights Reserved. 2008