Galgo Save Belgium

Galgo Save Adoptiemenu Actueel Help Ons Onze Projecten

terug

Dankwoord vanuit Extremadura

Dames, Heren,

Ik weet niet hoe ik jullie kan danken en waarderen voor jullie hulp aan de asielen van Fepaex.

Wij zijn kleine groepjes mensen in verschillende delen van Estremadura die dag en nacht werken om levens te redden en het systeem van verwaarlozing en mishandeling dat ons omringt, te veranderen. Op een dag hebben we beslist om samen te werken om elkaar te kunnen helpen en onze beschermelingen zo goed mogelijk te helpen.

En ... op een dag kwam een groep mensen uit België bij ons op bezoek en zag onze harde realiteit. Deze mensen, Yvan, Dominique, Els, Jean-Paul, Alain en Fred, weten hoe wij alles coördineren en hoe we dagelijks werken.

Op dat ogenblik hebben zij beslist om ons te helpen met iets zeer belangrijk en essentieel … zorgen voor eten voor onze kleine beschermelingen. Als het noodzakelijke al gedaan is, dan kunnen we volgen met de andere dingen zoals de dierenartskosten die we hebben, maar het het essentiële en het belangrijkste is: eten hebben …

Niemand van ons krijgt ook maar één cent staatssteun, we behelpen ons met eigen middelen en door veel schulden te maken.

Daarom waarderen wij de hulpmiddelen die jullie ons toesturen ten zeerste. We zijn ons bewust van het enorme werk om al dat voedsel in te zamelen, we weten ook dat vele anonieme mensen helpen om de berg te laten groeien.

We vragen jullie a.u.b. dat jullie op de een of andere manier aan iedereen willen zeggen dat we hen ontzettend dankbaar zijn.

Dank aan de mensen die de infostands doen om hulp te vragen.

Dank aan de mensen die die hulp geven.


Dank aan de mensen die de hulpgoederen inzamelen en opslaan.

Dank aan de mensen die de hulpgoederen inpakken en naar hier voeren…


Wil je ook zeggen dat elke korrel eten, elk blik voedsel, elk hondenjasje en elk deken dat hier toekomt, een luxe is voor onze honden, het zijn niet allemaal galgo’s en daarom waarderen wij uw inspanningen des te meer.


Moge God u zegenen …


Angeles Gomez Salpico

 

 lees ook => 24 paletten met hulpgoederen aangekomen in Spanje. 

 

 © Copyright vzw Galgo Save Belgium asbl

  www.galgosavebelgium.be   All Rights Reserved. 2008