Galgo Save Belgium

Galgo Save Adoptiemenu Actueel Help Ons Onze Projecten

terug

Tito nog in leven door een mirakel.


Tito, dit is de naam die men aan deze kampioen gegeven heeft omdat hij bij wonder dit heeft overleefd. 

Zijn verhaal begint waar het voor zo velen begint. 

Vrijdagmiddag (24/5/2013) kregen wij bij FBM een telefoontje, een persoon was rustig met haar honden in de velden aan het wandelen toen zij geblaf en gejank hoorde van een galgo die in een put zat. 

FBM heeft onmiddellijk, zoals ze het zo vaak doen, alle hulp gemobiliseerd om de galgo uit zijn benarde positie te kunnen bevrijden. 

 

Gelukkig waren de helpers op tijd en kon de galgo uit de put gered worden.  Hij bevindt zich nu bij FBM waar hij verzorgd wordt en kan genezen van zijn verwondingen.


Jammer genoeg is het verhaal van Tito geen uitzondering. 

Vele galgo's verkeren in zulke omstandigheden wanneer het jachtseizoen op zijn einde loopt. 

Wij kunnen alleen maar hopen dat de autoreiten iets zullen doen aan deze wantoestanden.

Wij laten enkele foto's zien zodat men kan zien hoe erg deze galgo er aan toe was.

FBM

  Copyright vzw Galgo Save Belgium asbl

  www.galgosavebelgium.be   All Rights Reserved. 2008