Galgo Save Belgium

Galgo Save Adoptiemenu Actueel Help Ons Onze Projecten

terug

HELP MEE,
Uw hulp maakt nu hťt verschil, now is the time!

 

HELP MEE DE VERKLARING TER BEEINDIGING VAN DE MISHANDELING VAN GREYHOUNDS ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN IN BRUSSEL!!

Voor diegene die nog niet helemaal op de hoogte zijn: na een jaar lobbyen en overleg vanuit het Collectif pour la protection des Levriers, waarvan GRH een van de initiatiefnemers is, is een Schriftelijke Verklaring ingediend bij het Europese parlement. Deze roept op een einde te maken aan de verschrikkelijke situatie waarin de Spaanse greyhounds (galgo's) en de greyhounds in Ierland en Engeland moeten leven en sterven. Als een meerderheid van het EU parlement tekent, wordt deze doorgestuurd naar de EU Commissie voor vervolgactie en officieel opgetekend. Welk vervolg de Commissie geeft, is aan de Commissie zelf, maar het zou sowieso een enorme aanklacht zijn voor o.a. Spanje!

In naam van het Collectif heeft GRH, met de enorme hulp van GINN en Dutch Galgo Lobby, meer dan 300 brieven gestuurd aan de EuroparlementariŽrs van de Noord-Europese landen om hun ondertekening te vragen voor Schriftelijke Verklaring 0006/2013. Een hele berg brieven en documenten zijn opgesteld, geprint, gevouwen en op de bus gedaan. En alsof dat nog niet genoeg was, hebben we deze brief ook nog een keer als e-mail er achteraan gestuurd naar de EU parlementariŽrs.

Nu is de beurt aan jullie!  Hieronder vind je een voorbeeldbrief, die je naar de  parlementsleden in Brussel kunt sturen. Zo doe je dat:

Kopieer de brief (zie hieronder)

Klik op maillijst1 (er opent een venster met een mail )

Plak de brief in de mail

Zet je eigen naam onder de brief

Klik op verzenden.

Klik op maillijst 2 en herhaal bovenstaande procedure en nadien idem voor maillijst3

 

mail to =>  maillijst 1      maillijst 2     maillijst 3


Ontzettend bedankt !!!

Hieronder volgt de brief.DE BRIEF:

=====

Geachte meneer, mevrouw,

Op 15 april j.l. heeft mevr. Striffler, europarlementariŽr, tezamen met Louis Michel, Dan JÝrgensen , RaŁl Romeva i Rueda , Kartika Tamara Liotard, Santiago Fisas Ayxela, Sirpa Pietikšinen, Cristian Dan Preda, Iva Zanicchi, Sonia Alfano , Gianni Vattimo und Andrea Zanoni, de Schriftelijke Verklaring 0006/2013 over de onmiddellijke beëindiging van de mishandeling van windhonden in Europa ingediend.

Elk jaar opnieuw ondergaan duizenden greyhounds in Europa, met name in Spanje en het Verenigd Koninkrijk, een verschrikkelijk lot. Zij worden gefokt en geboren enkel en alleen om vervolgens gebruikt, mishandeld en gedood te worden. Dit alles onder het mom van sport, een gokje aan de renbaan en (plezier)jacht.

Zoals de Schriftelijke Verklaring al aangeeft, varieert de mishandeling van dumpen tot marteling en gebeurt het doden van kleinschalig tot het en masse afmaken in dodingsstations, dit ook op wrede wijze.

Ondanks het feit dat een groot aantal Europese organisaties, prominente figuren en enkele politici vechten om deze situatie te verbeteren, blijft deze bestaan. Mevrouw Striffler c.s. menen dat Europese betrokkenheid wel echte verandering kan brengen in deze schrijnende situatie.

Ook ik vind dat aan deze verschrikkelijke toestand een einde moet komen. Dat kan als er een sterk signaal vanuit het Europese parlement wordt gegeven. Ik vraag u hierbij dan ook dit initiatief te steunen en Schriftelijke Verklaring 0006/2013 te ondertekenen.
U kunt dit doen op de volgende lokaties:

Brussel Bureau ASP06D075
Straatsburg Bureau LOW T2024Dank u voor uw aandacht,

Hoogachtend,

uw naam


Link naar alle Belgische leden van het Europees parlement => http://www.europarl.be/view/nl/les_membres_belges_du_pe.html

 

Europees parlementslid I. Durant en B. Staes hebben de verklaring al ondertekend !!!

Bedankt in naam van alle galgo's !

Zij hebben uw steun en hulp hard nodig !

 © Copyright vzw Galgo Save Belgium asbl

  www.galgosavebelgium.be   All Rights Reserved. 2008