Galgo Save Belgium

Galgo Save Adoptiemenu Actueel Help Ons Onze Projecten

terug

Een lezing op het lyceum Charles Plisnier College.

 

Op 6 februari 2014 hebben de leerlingen van de Eerste Graad van het lyceum Charles Plisnier een lezing met beeldprojectie en ongepubliceerde video's van Galgo Save Belgium bijgewoond.

De leerlingen en de leerkrachten waren verontwaardigd!

Ze konden moeilijk geloven dat in Spanje, een land dat tot Europa behoort en dus in principe beschaafd is, zo een geweld tegenover Spaanse windhonden pleegt.

Dat dit geweld tot zo een paroxisme leidt dat de menselijke intelligentie overschrijdt, vonden ze onvoorstelbaar en onaanvaardbaar.

Na aanleiding van deze lezing, zullen de leerlingen naar het Europees Parlement schrijven opdat een wet wordt ingevoerd om deze wreedheden te bestraffen en opdat het dier een wettelijke status verkrijgt.

Veel onder hun waren echt geschokt en durven hopen dat in de nabije toekomst, die afschuwelijke beelden niet meer zullen bestaan.

Een grote dank aan Galgo Save Belgium die zich inzet voor dit doel.De leerkrachten Frans en de leerlingen.

  Copyright vzw Galgo Save Belgium asbl

  www.galgosavebelgium.be   All Rights Reserved. 2008