Galgo Save Belgium

Galgo Save Adoptiemenu Actueel Help Ons Onze Projecten

terug

Fatima betuigt jullie haar dank / Astrapex !

Wij willen alle mensen bedanken die geholpen hebben deze mooie droom te verwezenlijken om voor onze honden privé-transport te kunnen organiseren.
Zoals een aantal onder jullie reeds vernomen heeft, heeft een vrijwilligster ons enkele maanden geleden een zeer gulle gift geschonken, die de verwezenlijking van dit fantastisch project voor een groot deel mogelijk gemaakt heeft.

Galgo Save Belgium, Une histoire de Galgos en La vida hebben samen een campagne opgestart om dit groots project te realiseren, wat vandaag realiteit geworden is en haar vruchten begint af te werpen.

Dankzij deze geweldige verenigingen en alle mensen die eraan meegewerkt hebben, zijn wij erin geslaagd een heel grote en gloednieuwe bestelwagen aan te kopen, ultramodern uitgerust, zodat onze kleine beschermelingen zonder stress en in de beste omstandigheden van hun reis zouden kunnen genieten. Dit mooi project is onbaatzuchtig tot stand kunnen komen, enkel en alleen zodat de honden hun nieuw leven op de meest comfortabele manier zouden kunnen beginnen.


We zijn gefusioneerd met drie verenigingen van Extramadure om deze droom waar te kunnen maken : “Recal”, “A.P.A Plasencia” et “Chiripaina”. Deze drie verenigingen zullen het transport organiseren om de verwaarloosde honden te helpen bij hun nieuwe familie te raken.
Wij zijn echt vereerd om deel uit te maken van deze droom !!!

Duizendmaal dank aan alle mensen die aan de realisatie van deze droom hebben meegewerkt. Wij zijn er allemaal samen in geslaagd om dit te bewerkstelligen zodat onze verwaarloosde honden op de best mogelijke manier naar hun nieuwe thuis zouden kunnen reizen, zonder stress en met veel liefde en tederheid.

 


De naam van de vereniging die we opgericht hebben, is
ASTRAPEX, dit is de afkorting voor : Transportvereniging van de asielen in Extramadura (Asociación de transporte de protectoras de Extremadura) en onze leuze is : Op weg naar een nieuw leven … (Viajando hacia una nueva vida…)


Hartelijk dank aan alle mensen die dit mogelijk gemaakt hebben. Dankzij jullie kunnen onze honden de reis naar hun nieuw en gelukkig leven inzetten, van zodra ze dit solidariteitstransport binnenstappen.


Fátima Muñoz
President van ASTRAPEX
 

 

Op zaterdag 14/11 werd de nieuwe bestelwagen ook officieel gedoopt door onze voorzitter met een fles champagne ! 

We wensen Astrapex heel veel succes toe in de toekomst. 

Dankzij Astrapex zullen er heel veel honden op een veilige en comfortabele  manier naar hun nieuwe baasjes kunnen reizen..

a

  www.galgosavebelgium.be   All Rights Reserved. 2008