Galgo Save Belgium

Galgo Save Adoptiemenu Actueel Help Ons Onze Projecten

terug

Moeten er nog dopjes zijn !!!

Vandaag werd een eerste vrachtwagen geladen met honderd duizenden plastiek dopjes.

En ze zijn nog niet allemaal weg.

Dit allemaal dankzij jullie massale inzamelactie's

Bedankt aan alle vrijwilligers van Galgo Save Belgium en Galgos Dream Belgium voor jullie onvermoeibare inzet.
Inzamelen, sorteren en laden van de dopjes.

Dit allemaal ten voordele van onze galgo's ♥


BEDANKT !!!

  Copyright vzw Galgo Save Belgium asbl

  www.galgosavebelgium.be   All Rights Reserved. 2008