Belangrijk bericht over Dog ID

25-04-2021
‼️ZEER BELANGRIJK‼️ 

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming is uw uitdrukkelijke toestemming vereist om uw contactgegevens te mogen weergeven als de chip van uw hond gelezen wordt. 
Bekijk via onderstaande link wat u moet doen zodat uw gegevens alsnog makkelijk kunnen teruggevonden in geval uw hond verloren is.

https://www.dogid.be/nl/GDPR