FBM koopt 10.600 kg hondenbrokken met kerstdonatie van Galgo Save Belgium

13-03-2021

Eind december 2020 schonk Galgo Save Belgium 8.000 euro als kerstgeschenk aan FBM.

FBM kocht hiermee maar liefst 10.600 kg hondenbrokken.

FBM vangt momenteel ongeveer 600 Galgo’s op.
Hondenbrokken zijn dan ook een van de grootste kosten voor het asiel.
Ze hebben per dag 300 kg voer nodig om de Galgo’s eten te kunnen geven. En dat zonder enige subsidie van de Spaanse Overheid!
Dit zou onmogelijk zijn zonder giften en donaties.

Dank zij deze mooie gift van Galgo Save Belgium en haar vele sympathisanten kan FBM haar Galgo’s meer dan een maand eten geven.

Alle medewerkers van FBM danken iedereen voor deze belangrijke steun!

P.S. Kijk naar de blije hondjes bij FBM.